top of page

ส่งมอบโรงเรียน St. Andrews International School Bangkok

Ping Tassana

7 มิ.ย. 2566

ส่งมอบระบบให้โรงเรียน St. Andrews International School

บริษัทมีความยินดีที่ได้ทำการส่งมอบระบบให้กับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย St. Andrews International School Bangkok โรงเรียนให้ความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนเป็นอันดับหนึ่ง
bottom of page