top of page

บริการของเรา

อุปกรณ์จีพีเอสสำหรับรถโรงเรียน_edited.jpg

อุปกรณ์ GPS ความสามารถสูง

อุปกรณ์ติดตั้งในโรงเรียนมีการออกแบบมาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่เดินทางโดยรถโรงเรียนโดยเฉพาะ อุปกรณ์สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาที คนขับรถโรงเรียนสามารถติดตั้งได้เองโดยไม่ต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญการ อุปกรณ์อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเช่น ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบไมโครเวฟเพื่อให้สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวในรถถึงแม้อยู่หลังเบาะ อุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ปุ่มแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน GPS ติดตามตำแหน่ง ระบบการสื่อสารด้วยเสียง อุปกรณ์มาพร้อมแบตเตอรี่ในตัวสามารถทำงานได้แม้ดับเครื่องยนต์ อุปกรณ์ทำงานคู่กับอุปกรณ์ส่งสัญญาณของนักเรียนเพื่อช่วยในการตรวจสอบการขึ้นลงรถแบบอัตโนมัติ และตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีนักเรียนตกค้างในรถ

โมบายแอพพลิเคชั่น

ผู้ปกครองสามารถติตดามการเดินทางของนักเรียนผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ข้อมูลที่แสดงบนหน้าแอพเป็นข้อมูลที่แสดงแบบ Real-time ผู้ปกครองจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อรถโรงเรียนใกล้มารับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีการขึ้นลงรถ ผู้ปกครองจะได้รับการแจ้งเตือนทันที เพื่อความอุ่นใจของผู้ปกครอง ข้อมูลสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกเวลา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ติดตามหรือ School IOC สามารถติดตามสถานการณ์การรับส่งนักเรียนผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้เช่นกัน ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ข้อมูลจะถูกรายงานทันทีไปยังเจ้าหน้าที่โรงเรียน เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารไปยังคนชับรถหรืออุปกรณ์ในรถได้ทันที และสามารถส่งข้อความไปยังผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่บนรถทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกัน

แอพพลิเคชั่น Smart School Bus ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ GPS ติดตั้งในรถโรงเรียน
bottom of page